Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

De Klokke biedt Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) aan voor meerderjarige personen met (een vermoeden van) een handicap in samenwerking met andere voorzieningen in de regio Waasland

Het is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. RTH bestaat in drie vormen. Deze 3 vormen zijn onderling te combineren.

begeleiding (ambulant of mobiel)
Deze gebeurt in de vorm van individuele ondersteuning. De ondersteuning kan 1 tot 2 uur duren dit kan zowel bij jou thuis of in De Klokke doorgaan.
Tijdens deze ondersteuning kunnen verschillende zaken aan bod komen:
- je administratie - je werksituatie - relaties - je budget -...

* dagopvang (volledige of halve dag)
Bij dagopvang zorgt De Klokke voor een zinvolle dagbesteding. Je kan van de dagopvang gebruik maken tijdens de week en in het weekend. Je kan ook halve dagen komen.

* verblijf
Soms kan je thuis even niet terecht (tijdens vakantie, ziekte van de ouders, omdat je even nood hebt aan een andere omgeving,...) In dat geval kan je tijdelijk gaan logeren in De Klokke. Dit is een overnachting waarbij je ook 's avonds en 's ochtends wordt ondersteund.

Neem contact op voor meer info.