Onze visie

Volwaardig burgerschap

Ieder mens is uniek. Ook mensen met een beperking. Ze hebben rechten en plichten zoals ieder ander mens. Ze kunnen zelf keuzes maken en beslissen over hun leven.

Inclusie

Ze moeten evenveel kansen krijgen in het gewone leven. Ook mensen met een beperking moeten kunnen werken, naar school gaan, net zoals ieder ander mens.

Ondersteuning

De nadruk ligt op wat je kan en niet op je beperking. De Klokke zorgt ervoor dat de persoon met een beperking zoals ieder ander mens kan wonen, werken en plezier maken. Familie en vrienden zijn daarbij heel belangrijk.

Voor jou betekent dit dat we afspraken vastleggen in een "charter wederzijdse rechten en plichten". Je krijgt ook een individuele dienstverleningsovereenkomst op maat. Inspraak garanderen we via de gebruikersraad.