Nieuws vanuit De Klokke

De eerste steenlegging is een feit! Op zaterdag 18 juni nodigden we onze cliënten, aandeelhouders, notabelen, burgemeester en schepenen, familieleden,... uit om dit samen met ons te vieren.

Hieronder staan een aantal foto's van deze dag.

Artikel 21/06/2016 Het Laatste Nieuws : Eerste steen van 12 nieuwe flats tehuis De Klokke

 

Dankuwel Delhaize om een steentje bij te dragen aan ons bouwproject.

        

Artikel 27/03/2016 Het Nieuwsblad : Mooie cheque voor De Klokke

Op zaterdag 19/12/2015 organiseerde de Rotary hun 4e Wase Santa Walk te Sint-Niklaas waarvan de opbrengst naar verschillende goede doelen ging.

Ook De Klokke mocht een mooie waardevolle cheque in ontvangst nemen, deze zal in het bouwproject geïnvesteerd worden. Hartelijk dank Rotary en ook aan iedereen die heeft mee gewandeld.

 

Het feestjaar is afgesloten!

We zijn gestart met een academische zitting, een nieuwjaarsreceptie, een weekendje Amsterdam met onze cliënten, een BBQ samen met de buren en een spetterende Slotshow Iedereen mee? met een duidelijke boodschap en een pleidooi naar/voor volwaardig burgerschap.

Alle personeelsleden kijken positief terug op 25 jaar De Klokke, het feestjaar zal nog een lange tijd nazinderen.