Historiek

De Klokke is gegroeid vanuit de Wase Werkplaats. De werkplaats werd in 1965 opgericht om mindervaliden uit het Waasland hun dag zinvol te laten doorbrengen. Toen er 250 mensen werkten, groeide het idee om ook een woonvoorziening op te richten.

In oktober 1989 opende De Klokke de deuren: een Gezinsvervangend Tehuis met 30 studio’s voor volwassenen met een licht of matig mentale beperking. Momenteel wonen er 17 mannen en 13 vrouwen. Vele mensen vonden in de voorbije 20 jaar gedurende lange of korte termijn een tweede thuis in De Klokke.

In 1999 kwam hier nog een dienst Beschermd Wonen bij. Op dit moment krijgen 20 mensen ondersteuning aan huis via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Vele mensen zetten in de loop der jaren de stap van het Gezinsvervangend Tehuis De Klokke naar Beschermd Wonen.

Begin 2011 stapte De Klokke in het DIO-project. DIO staat voor Dienst Inclusieve Ondersteuning. Binnen DIO meet het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hoeveel zorg de persoon met een beperking nodig heeft. Op basis van dit cijfer krijgt hij ondersteuning aan huis.

In januari 2014 stapt De Klokke in de FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) dit is een project van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap waarbij het mogelijk wordt om meer zorg op maat voor volwassenen aan te bieden.

Mei 2014 : De realisatie van het bouwproject krijgt definitief vorm.

1 januari 2015 is De Klokke een volledig zelfstandige vzw.

De zorgsector blijft voortdurend in beweging.
In 2017 wordt de Persoonsvolgende Financiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in het leven geroepen. De voorzieningen werden vroeger rechtstreeks gesubsidieerd door het VAPH daar komt vanaf 2017 verandering in. Persoonsvolgende financiering (PVF) gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren, dit is een belangrijke wijziging in de sector.