Giften

Elke gift, hoe klein of groot is hartelijk welkom en zal helpen tot een nog betere hulp- en dienstverlening. Wij zullen uw gift goed besteden.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u bovendien een fiscaal attest voor aftrek in uw belastingsaangifte. Dit attest zult u ontvangen in de loop van de eerste maanden van het jaar dat op het jaar van uw overschrijving volgt.

U betaalt dus minder belastingen en recupereert tot de helft van het gegeven bedrag.

U kan ook steunen met een permanente opdracht. Met een maandelijkse kleine bijdrage vanaf 4 euro helpt u onze cliënten al een stap vooruit. Zo komt u ook aan minstens 40 euro op jaarbasis en ontvangt u een fiscaal attest.

Een gift overmaken aan De Klokke kan door een bedrag over te schrijven naar het bankrekeningnummer BE67 7370 3740 7687 BIC-code KREDBEBB

We zijn dankbaar voor elke bijdrage die u ons op deze manier wil schenken.

U kan ons ook steunen via de website "goede doelen"