Dringende woonondersteuning nodig?

De Klokke staat ook open voor :

- Noodsituaties

- Convenanten

- Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

- PAB (Persoonlijk Assistentiebudget)

- Basisondersteuningsbudget (BOB)