Basisondersteuningsbudget (BOB)

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren.

Is dit onvoldoende, dan kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget aangevraagd worden.

 

Neem contact op voor meer info.